NLP

תמי צפרוני - מועדון המצליחנים
תמי צפרוני - מועדון המצליחנים
תמי צפרוני - מועדון המצליחנים
לילך תכניות ליווי ליציאה לאור
תמי צפרוני - מועדון המצליחנים
טליה פרנקל
תמי צפרוני - מועדון המצליחנים
לילך תכניות ליווי ליציאה לאור
לילך תכניות ליווי ליציאה לאור

בואו ללמד ולהשפיע באקדמיה

הצטרפו למאות מרצים מומחים בתחומם שמלמדים עשרות אלפי תלמידים בישראל.

הפעל סרגל נגישות